Columnist

Overdenking

Bert

reflexen en groeikracht

Alles gaat via de gedachten behalve onze reflexen en groeikracht Ons denken is een scheppende kracht net als die van God, kijk eens naar de woorden verbeeldingskracht en voorstellingsvermogen na korte of lange tijd manifesteert zich absoluut wat we aanhouden hebben gedacht.

Waren onze gedachten negatief dan manifesteren zich negatieve toestanden; angst is leven zonder God, ziekte is vaak het resultaat van angst, dus een gebrek aan vertrouwen in God.Men moet dus anders leren denken, zie onder.

Columnist Bert

Zaaien

Wat de mens zaait zal hij ook oogsten
Galaten 6:7

Gehoorzaamheid

Wij brengen elke gedachten als krijgsgevangenen onder de gehoorzaamheid aan Christus
2 Korintiërs 10:5

Deugt & Lof

Al Wat deugd heet of lof verdient, bedenk dat”
Filipenzen 4:8

Iets levends

De gedachte is iets levends Zij ontstaat, groeit, vooral met verbeeldings kracht en voorstellings vermogen Wij kunnen haar vrijwilig terug drijven of er geen aandacht aan besteden, dan verdwijnt ze weer.( De vogel kan wel op jou hoofd landen, maar laat niet toe dat zij een nestje bouwt!)

Voertuig

De gedachten is het voertuig van de geest, van God of van satan. Suggestie en auto suggestie is een overrompeling, net zo als de voodoo in Afrika.

Vrees iets ergs en heel lang en dat gene wat gevreesd werd zal onheroepelijk verschijnen in de materie. b.v. Spreuken 10:24 “wat de Goddeloze vreesd dat overkomt hem…”

kweekvijver

De negatie invloed van TV, programas over ziekte internet met alle beroerdigheden, sociale media enz. Beinvloed vele en is dan een kweekvijver van angst en onzekerheid.

Leren denken in overeenstemming met God’s woord, vertrouwen, vrede en blijdschap is een zeker middel tegen demonische negativiteit, m.a.w.

romeinen 12:2 “en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken….”   

 

 

Tot De Volgende Overdenking. 🙂

efeziërs 3: 14-19

Vlaklanders

Er was eens een land dat volkomen vlak was, een enorme platte rechthoek, het kende alleen lengte en breedte, dus geen hoogte. De bewoners, de Vlaklanders, waren stippen die zich vrij door het land konden bewegen; zij kenden ook geen hoogte of diepte.

Ze leefden daar volkomen tevreden totdat ene onverlaat een diagonale streep trok van de ene hoek naar de andere, hetgeen tot gevolg had dat het land in tweeën werd gesplitst en de bewoners konden niet over die streep, ze kenden immers geen hoogte en zo werden ook zij in twee groepen verdeeld.
Dat was niet leuk, maar wat te denken toen een buitenaards wezen zijn blote voet op het land zette, toen schrokken de Vlaklanders ontzettend want die contouren waren natuurlijk onoverkomelijk…en opeens waren die contouren weg en plots verschenen ze weer ergens anders en toen weer weg enz. en die getrokken streep bleek ze niet tegen te houden, ze snapten er niets van…
Dit onverklaarbare gebeuren moest iets van de derde dimensie zijn!

Zo kunnen ook wij, mensen van de derde dimensie, niet goed begrijpen wat zich in de vierde dimensie afspeelt en dat moet je dan, zoals in Bijbel aanraadt, maar gewoon geloven.

Om die reden buig ik mijn knieen voor de Vader, Naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt.

Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gestrerkt te worden door zijn Geest in de Inwendige mens.

Opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde,

Zult gij dan samen met all heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogt en diepte is,

En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

johannes 2: 1-11 lucas 7: 33-34

Kana

Kana lag tussen Nazaret en Kafanaeum in. Kana was een groot dorp en het was de gewoonte dat het hele dorp uitgenodigd werd. Bruilofsfeesten duurden meestal een week met veel eten, drinken en muziek. Eén metreet ( grieks metreo, meten) was ong. 40 liter, de was vaten 2,5 metreten, dus 6 vaten van 100 liter is 600 liter, 800 flessen van 0,75! Op de derde dag was de wijn op…let op het geloof van Maria en de bedienden want het was het eerste wonder van Jezus. Jezus, God’s zoon was een mens net als wij maar zonder zonde. ( Hebt. 4: 15)

Bijbelstukjes vind u in het pdf menu onderaan de pagina.