Wie Zijn Wij;

Wij zijn Genade Geloof Gemeenschap Alkmaar;

Genade Geloof Gemeenschap Alkmaar

 

Waarbij Genade staat voor : Alles wat onze hemelse Vader voor ons gedaan en geregeld heeft

Geloof: Wij geloven in de goedheid van onze hemelse Vader, Zijn genade.

Gemeenschap: Wij helpen en dienen elkaar om te groeien in het geloof in de genade Wij zijn een gemeenschap van wedergeboren gelovigen, die geloven in de onbeperkte, onbegrensde genade van God.

Wij geloven dat God onze geweldig goede hemelse Vader is, die met Zijn Zoon alles voor ons over had en alles heeft gegeven.

Wij geloven dat wij uit Zijn Woord geboren zijn, en dat wij daarom Zijn geliefde kinderen zijn.

Wij geloven dat onze bestemming niet in de hemel is, maar dat wij mét Christus Jezus als koningen en priesters zullen regeren op aarde. Eerst voor duizend jaar en dan voor alle eeuwigheid. (Romeinen 8:1; 8:18-21 en 8:28-39; Openbaring 1:6; 5:10; 20:4 en 6; 22:5)

Wij willen gelovigen helpen begrijpen wie ze zijn in Christus Jezus en leren leven en wandelen in hun nieuwe identiteit. Dat zij volwassen zonen en dochters van God zullen worden en als zodanig gaan functioneren. (2 Korinthe 5:17; Efeze 4:21-24)

Wij willen functioneren als een geloofsgemeenschap waarin de Heilige Geest ruimte krijgt om door alle leden heen te functioneren en te manifesteren. (1 Korinthe 11,12,13 en 14).

Wij geloven dat een geloofsgemeenschap geleid wordt door meerdere oudsten. Wij geloven dat de oudsten er voor moeten zorgen dat de vijfvoudige bediening van apostel, profeet, evangelist en herder en leraar ruimte krijgt om de heiligen op te voeden tot volwassenheid in geloof en bediening. (Efeze 4:13-15)

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is en het Woord van God heeft het hoogste gezag in ons leven. (2 Timoteüs 3:16-17)

Wie meer en uitgebreider wil weten wat wij geloven en waar wij voor staan kan een exemplaar van onze statuten opvragen. Stuur een mail met naam en adres via ons contact formulier.Onder vermelding van onderwerp; statuten